“Thương hiệu” thực ra là gì?

Bởi Admin
thương hiệu là gì?

Nói một cách đơn giản, thương hiệu chính là lời hứa của bạn đến khách hàng. Nó cho biết họ có thể trông đợi gì từ các sản phẩm, dịch vụ bạn cung cấp, và nó phân biệt bạn với các đối thủ khác. Thương hiệu lấy nguồn gốc từ câu hỏi: Bạn là ai? Bạn muốn trở thành người như thế nào? Và trong mắt mọi người, bạn như thế nào?

thương hiệu là gì?

thương hiệu là gì?

Liệu bạn có phải là người dám khác biệt, sáng tạo trong lĩnh vực mình hoạt động? Hay dày dạn kinh nghiệm và đáng tin cậy? Sản phẩm của bạn theo tiêu chí giá cao đi đôi với chất lượng, hay giá thấp nhưng mang lại giá trị cao? Bạn không thể chọn cả hai, bạn cũng không thể cung cấp tất cả mọi thứ. Việc bạn là ai dựa trên mức độ khách hàng mục tiêu muốn và cần gì ở bạn.

Nền tảng cho thương hiệu chính là logo. Từ trang web, bao bì đóng gói cho đến chất liệu quảng cáo, tất cả cần được tích hợp vào logo của doanh nghiệp, nhằm truyền tải thông điệp thương hiệu.

Chiến lược và giá trị thương hiệu
Chiến lược thương hiệu là xác định kế hoạch giao tiếp và truyền tải thông điệp thương hiệu với những câu hỏi: làm thế nào, cái gì, ở đâu, khi nào và tới ai? Việc bạn quảng cáo ở đâu là một phần trong chiến lược thương hiệu. Kênh phân phối cũng là một phần của chiến lược đó. Khi đó, giao tiếp trực quan hay qua lời nói cũng là một phần trong chiến lược.

Xây dựng thương hiệu nhất quán và mang tính chiến lược sẽ tạo ra một thương hiệu mạnh với giá trị cao. Với phần giá trị gia tăng thêm vào các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty, bạn có thể ra giá cao hơn so với những sản phẩm tương tự nhưng lại không có thương hiệu. Ví dụ điển hình là nước ngọt và soda thông thường. Coca-Cola đã xây dựng được một thương hiệu có giá trị quá mạnh, vì thế sản phẩm của họ có giá cao hơn, và khách hàng phải trả phần cao hơn đó.

Giá trị gia tăng thực tế lên giá trị thương hiệu thường đi kèm dưới hình thức chất lượng được thừa nhận hoặc gắn kết tình cảm. Ví dụ như Nike, họ gắn các sản phẩm của mình với các ngôi sao thể thao hàng đầu, và muốn khách hàng thích luôn sản phẩm của họ từ việc yêu quý các vận động viên. Giày của Nike bán chạy không chỉ đơn thuần nhờ tính năng.

𝘎𝘒 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘢̉𝘪 𝘱𝘩𝘢́𝘱 (𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘤 & 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘩𝘪) đ𝘦̂̉ đ𝘢́𝘱 𝘶̛́𝘯𝘨 𝘮𝘶̣𝘤 𝘵𝘪𝘦̂𝘶 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘥𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘩𝘶̉ 𝘥𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 & 𝘩𝘶𝘢̂́𝘯 𝘭𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘢́ 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘮𝘰̂𝘯 𝘉𝘳𝘢𝘯𝘥 – 𝘛𝘳𝘢𝘥𝘦 – 𝘚𝘢𝘭𝘦𝘴 – 𝘉𝘶𝘴𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴