Brand Guidelines là gì? Vai trò mật thiết của Brand Guidelines đối với doanh nghiệp.

Bởi #T_KHOI

 

Brand Guidelines là gì? Vai trò mật thiết của Brand Guidelines đối với doanh nghiệp.

Bạn đã tiêu tốn quá nhiều thời gian để tạo ra những thông điệp, thiết kế logo, website và các sản phẩm marketing cho doanh nghiệp. Nhưng hầu như giữa những sản phẩm đó lại thiếu đi sự thống nhất xuyên suốt tính đặc trưng trong nhận diện của thương hiệu bạn. Sự thiếu liên kết đó xảy ra bởi doanh nghiệp bạn đang thiếu một brand guidelines chuyên nghiệp.

Vậy Brand Guidelines là gì?

  • Brand Guideline là một bản hướng dẫn, qui định về việc sử dụng các yếu tố tham gia vào việc quảng bá thương hiệu trên các ấn phẩm truyền thông, có tác dụng hỗ trợ các nhà thiết kế, chuyên gia ngôn ngữ hay bất kể ai sử dụng các yếu tố của thương hiệu như thiết kế logo để thực hiện bao bì, thiết kế các trang thiết bị, website, văn phòng phẩm, đồng phục và các sản phẩm phục vụ các chiến dịch marketing đúng quy cách.
  • Đây là bản hướng dẫn được trình bày theo cấu trúc một cuốn sách chỉ ra cách mà thương hiệu của bạn hoạt động và làm thế nào để các yếu tố khác nhau của thương hiệu hoạt động cùng nhau hình thành nên bộ nhận diện thương hiệu.

𝘎𝘒 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘢̉𝘪 𝘱𝘩𝘢́𝘱 (𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘤 & 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘵𝘩𝘪) đ𝘦̂̉ đ𝘢́𝘱 𝘶̛́𝘯𝘨 𝘮𝘶̣𝘤 𝘵𝘪𝘦̂𝘶 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘥𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘤𝘩𝘶̉ 𝘥𝘰𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̣̂𝘱 & 𝘩𝘶𝘢̂́𝘯 𝘭𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘢́ 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘮𝘰̂𝘯 𝘉𝘳𝘢𝘯𝘥 – 𝘛𝘳𝘢𝘥𝘦 – 𝘚𝘢𝘭𝘦𝘴 – 𝘉𝘶𝘴𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴