Landing page là gì?

Bởi Admin

Landing page là gì? và hiệu quả khi có một landing page như thế nào? Chức năng của landing page gồm những gì? Hôm nay GK xin chia sẻ với các bạn 3 loại landing page phổ biến. 3 loại Landing Page phổ biến Landing Page: thu thập khách hàng tiềm năng(LEAD GENERATION PAGE) Mục…