Bạn đã sẵn sàng sử dụng trải nghiệm Facebook Shop?

Bởi Admin

𝐁𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐬𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐒𝐡𝐨𝐩? Để sẵn sàng thử nghiệm bán hàng trên nền tảng Facebook Shop, ngay từ bây giờ bạn nên chuẩn bị: Tìm hiểu thêm về hệ thống DPA (Dynamic Product Ads) ngay bây giờ Nghiên cứu cách đồng bộ sản phẩm từ Website sang Facebook Shop Sẵn sàng…