𝗩𝗶̀ 𝘀𝗮𝗼 𝗱𝗼𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗼̂̉ 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝘀𝘂̛̣ 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻?

Bởi Admin

🎉Tổ chức sự kiện là cơ hội tốt để doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi, giao lưu với bạn hàng, đối tác, với các cơ quan truyền thông, các cơ quan công quyền. Thúc đẩy hơn nữa thông tin đa chiều về thương hiệu và sản phẩm, đồng thời tăng cường hơn nữa các mối…

10 xu hướng Event 2020

Bởi Admin

Chúng tôi tin rằng, những xu hướng Event năm 2020. Sẽ truyền được cảm hứng cho bạn. GK COMPANY đã tổng hợp và chia sẽ những xu hướng trên thế giới. Có thể sẽ phát triển trong tương lại mà các Agency tại Việt Nam sẽ quan tâm và mong muốn tiếp cận. Dưới đây…