Content tác động đến Marketing ra sao?

Bởi Admin

Content nghĩa tiếng Việt là “nội dung”. Khi bạn muốn truyền tải bất cứ thông điệp nào mà không có một content hấp dẫn thì rất khó thu hút được khách hàng tiềm năng. Content xuất hiện ở khắp nhiều nơi, nội dung có thể là video, hình ảnh, chữ viết,… Đối với kinh doanh…

Sự phát triển của digital marketing tại việt nam

Bởi Admin

” Với sự phát triển không ngừng của Internet như ngày nay, Việt Nam sẽ là một thị trường màu mỡ để DIGITAL MARKETING phát triển một cách mạnh mẽ. Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa biết đến hoặc biết đến nhưng chưa hiểu rõ tiềm năng của loại hình quảng cáo…