Chiến dịch ‘Facebook vì Việt Nam’

Bởi Admin

Chiến dịch ‘Facebook vì Việt Nam’ tiếp tục mở rộng hơn nữa các dự án phát triển kinh tế xã hội của Facebook trên toàn quốc, càng thể hiện cam kết của Facebook và Hoa Kỳ về một Việt Nam thịnh vượng khi chúng ta kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao trong năm…