Các loại hình Social Media Marketing thường gặp

Bởi Admin

Các loại hình Social Media Marketing thường gặp và cách thức đo lường. Các hình thức Marketing Online trên mạng xã hội có thể được liệt kê vào các loại như sau: Social News: Được đánh giá dựa trên lượt đọc tin bài, lượt vote hoặc comment, lượt tiếp cận, lượt view (ứng dụng trên…