Facebook công bố tình năng an toàn mới trên ứng dụng Messenger

Bởi Admin

𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫 Đó là những cảnh báo tới người dùng khi có các tin nhắn đến từ những đối tượng có thể là kẻ lừa đảo tài chính, lạm dụng trẻ em tiềm năng, đưa ra các thủ thuật để ngăn chặn hoặc bỏ qua…