Digital marketing & online marketing

Bởi Admin

𝑫𝑰𝑮𝑰𝑻𝑨𝑳 𝑴𝑨𝑹𝑲𝑬𝑻𝑰𝑵𝑮 &𝑶𝑵𝑳𝑰𝑵𝑬 𝑴𝑨𝑹𝑲𝑬𝑻𝑰𝑵𝑮.Tiếp thị trực tuyến (Online Marketing) và tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing) là các thuật ngữ thường bị nhầm lẫn với nhau và thường hay lạm dụng trong việc gọi tên chúng. Nghe thì có vẻ rất là bình thường, thậm chí không quan trọng nhưng biết sự khác nhau…