DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ TRONG BỐI CẢNH BÙNG PHÁT DỊCH COVID-19?

Bởi Admin

💥Đại dịch COVID-19 đã và đang tác động đến tình hình kinh doanh toàn cầu. Các doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều vấn đề như: nhu cầu tiêu thụ của khách hàng giảm, thiếu nhân lực và nguồn nguyên vật liệu dẫn đến trì trệ sản xuất… 💥Giữa bối cảnh đó, làm cách nào…