Tổ chức event là gì ?

Bởi Admin

Tổ chức event là gì ? Tổ chức Event là sự kiện được lên kế hoạch xây dựng và triển khai giúp thu hút nhiều người tham gia và biết đến theo mục đích của người muốn tổ chức sự kiện. Các hình thức Event được chia thành các nhóm bao gồm: Event trong doanh…