Discovery ads tuyên bó canhj tranh trực tiếp với facebook ads

Bởi Admin

Chỉ với một chiến dịch, nhà quảng cáo có thể tiếp cận đến toàn bộ người dùng. Trong hệ sinh thái của Google, bao gồm Discover Feed, Gmail và YouTube. Google Discovery ads. Ban đầu được giới thiệu tại. Google Marketing Live vào tháng 5 năm ngoái, cuối cùng đã được lặng lẽ ra mắt…